ติดยาดมทำให้เกิดโพรงจมูกอักเสบ

เมื่อเราพูดถึงยาดมเป็นสิ่งที่เรานึกขึ้นได้ว่าเกิดจากอาการที่เราหน้ามืด เวียนหัว อย่างนี้เป็นต้นจึงทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะดมยาดมนั่นเองแต่ว่าในการที่เราติดยาดมเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองเพราะว่าในการที่เราดมยาดมนั้นเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดโพรงจมูกอักเสบได้ แล้วเราจะเห็นได้ว่าคนวัยทำงานส่วนมากจะพกยาดมติดตัวกันเป็นส่วนใหญ่

เพราะว่าจะช่วยในอาการ หน้ามืด เวียนหัว หรือเกิดอาการเป็นหวัดคัดจมูกนั่นเอง แต่เราขอเตือนไว้ว่าในการที่ดมยาดมมากๆนั้นเสี่ยงต่อการที่ทำให้เกิดภูมิจมูกอักเสบได้ เพราะว่าในยาดมนั้น มีทั้งน้ำมันสูดดมหรือว่าพิมเสน การบูร รวมไปถึงเมนทอล น้ำมันหอมระเหย น้ำมันยูคาลิปตัสอย่างนี้เป็นต้น

เป็นเรื่องจริงที่เมื่อเรารู้สึกว่าเราเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดเหมือนคล้ายจะเป็นลมการที่เราได้ดมยาดมนั้นจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราสดชื่นได้มากและทำให้สมองของเราโล่งจมูกโล่งแต่ว่าในการที่เราดมบ่อยๆโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรนั้นเสี่ยงต่อการที่เรายาดมและทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันในขณะที่เราดมยาดมบ่อยๆ เป็นการส่งผลเสียต่อระบบประสาทเนื่องจากเราต้องไปกระตุ้นปราสาทของเราเปรียบเสมือนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนั่นเอง

     ประโยชน์ของยาดมก็มีอยู่มาก

  1.  เป็นการช่วยลดอาการของอาการคัดจมูกบรรเทาอาการเป็นหวัด
  2. ช่วยในการแก้วิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมเพราะว่าจะช่วยในการบรรเทาอาการนี้ได้
  3. สามารถช่วยทำให้เราตื่นตัวได้
  4. ส่วนไหนของน้ำยาดมก็สามารถช่วยในเรื่องของอาการเคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อยอย่างนี้ได้เป็นต้น

แล้วประโยชน์ของยาดมนั้นไม่ได้มีดีเพียงอย่างเดียวเพราะว่าก็มีข้อเสียได้เหมือนกัน ในการที่เราดมยาดมตลอดเวลานั้นโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เนื้อเยื่ออ่อนในโพรงจมูกของเราสัมผัสกะยานลงและเกิดทำให้เป็นโพรงจมูกอักเสบและทำให้เสียบุคลิกในการดมยาดมนั่นเองเปรียบเสมือนเป็นการที่เราเสพติดยาดมเมื่อเราทำอะไรหรือว่าอยู่เฉยๆ

ไม่ได้เราต้องหยิบยาดมขึ้นมาดมบ่อยนั่นเองข้อเสียของปรียานนท์เพราะว่าไม่ได้มีข้อดีเพียงอย่างเดียวข้อเสียนั้นก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเราควรที่จะเลือกในการดมยาดมในขณะที่เรารู้สึกว่าเรามีอาการอย่างที่เราบอกไปข้างต้นจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ถ้าเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรพี่จะค่อยๆห่างออกมาเพราะว่าในขณะที่เราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราดมยาดมบ่อยๆก็เสี่ยงต่อการทำให้เยื่อจมูกของเราเกิดอาการอักเสบ

 

 

สนับสนุนโดย  หวยออนไลน์