แนะนำวัคซีนโควิด-19 จากสหรัฐอเมริกา การเตรียมตัวก่อนฉีด และหลังฉีด

การเตรียมตัวก่อนฉีด ในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดนั้น แน่นอนว่าเราต่างก็ต้องดูแลตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ง การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้าน หลบเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ผู้คนแออัด ล้างมือบ่อย ๆ  ทั้งล้างด้วยสบู่ หรือแม้กระทั่งทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยได้ คือการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวัคซีนโควิด-19 วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักวัคซีนโควิด-19 กัน และการเตรียมตัวก่อนฉีด และหลังฉีด

 

– Pfizer  เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา  เครื่องช่วยฟังฟรี   สมรรถนะสำหรับเพื่อการปกป้อง 80 – 90% ปริมาณโดสที่ต้องได้รับคือ 2 โดส โดยแต่ละโดสจะฉีดห่างกัน 3 อาทิตย์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ปวดรอบ ๆ ที่ฉีด อาจจะไข้ หมดแรง หลังรับวัคซีน

– Moderna จากประเทศสหรัฐอเมริกา ความสามารถสำหรับเพื่อการคุ้มครอง 95% ปริมาณโดสที่ต้องได้รับคือ 2 โดส ระยะการฉีดห่างกัน 4 อาทิตย์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ปวดศีรษะ ปวดตัว เหน็ดเหนื่อย หลังรับวัคซีน

– Johnson & Johnson จากประเทศสหรัฐอเมริกา สมรรถนะสำหรับเพื่อการคุ้มครองปกป้อง 67% ปริมาณโดส 1 โดส ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ปวดศีรษะ ปวดกล้าม อาเจียน ข้างหลังรับวัคซีน

ก่อนเข้ารับการฉีดยา ควรสำรวจตนเอง แม้มีโรคประจำตัวหรือยาที่จะต้องกิน ควรจะแจ้งหรือหารือกับคุณหมอก่อนเข้ารับวัคซีน อีกทั้งต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งงดเว้นการบริหารร่างกาย พร้อมพักผ่อนมาอย่างเต็มที่ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถ้ามีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บเจ็บ ป่วยป่วย ๆ เกิดขึ้น ควรจะเลื่อนการฉีดออกไปอย่างต่ำ 1 – 2 อาทิตย์ และสุดท้ายคือ ก่อนเข้ารับวัคซีนควรงดเว้นคาเฟอีน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

การดูแลตัวเองหลังรับวัคซีน

– ในกรณีที่จับไข้สูง 38 องศาเซลเซียส เมื่อยตัว อ่อนแรงผิดปกติ ควรจะกินยาพาราเซตามอลขั้นต่ำ 1 เม็ด แต่ว่าให้หลบหลีกยาพาราประเภทแรง ที่อาจไปมีส่วนเกี่ยวกับการสนองตอบของร่างกาย ทำให้วัคซีนทำงานได้ลดลง

– อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นมีเพียงแค่ 10% ของคนที่รับวัคซีน

ผลกระทบที่เจอ ดังเช่นว่า เมื่อยล้า ปวดศีรษะ ปวดกล้าม และก็เป็นไข้ แต่ทั้งนี้สามารถหายได้เองหลังฉีดยาราว 3 – 4 วัน ส่วนผลกระทบร้ายแรงนั้น เจอน้อยมาก โดยควรจะเฝ้าระวังภายหลังจากฉีดไปแล้ว 30 นาทีแรก แต่ว่าหากมีลักษณะอาการแพ้มาก จะแสดงให้เห็นเลยใน 15 นาที สำหรับคนที่มีประวัติการแพ้ยา ควรจะแจ้งหมอให้รู้ก่อนฉีดยา

และภายหลังได้รับวัคซีนแล้ว พึงสังเกตอาการต่อที่บ้าน ซึ่งถ้าหากพบอาการหลังได้รับวัคซีนไปแล้ว 30 นาที อาการมักไม่ร้ายแรง ก็ให้ทำการจดบันทึกความไม่ปกติทุก ๆ อย่างที่เจอภายหลังการฉีดยา