รู้หรือไม่ว่ายาเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติเพราะอะไร

      บางคนอาจจะไม่เคยสงสัยเลยว่ายาที่เรากินเข้าไปนั้นยังคงสามารถกินได้หรือไม่หรือยาหมดอายุและเสื่อมสภาพไปแล้วหรือไม่  เราได้ปกติแล้ว ยาทุกชนิดจะมีวันหมดอายุเป็นของตนเองแต่อย่างไรก็ตามนิยามบางชนิดซึ่งเมื่อมีการใช้งานแล้วก็อาจจะหมดอายุเร็วขึ้นหรือเสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้เช่นยาน้ำหากว่ามีการเปิดขวดแทนที่จะหมดตามอายุข้างขวดนั้นก็จะสามารถหมดอายุได้เร็วขึ้น

ดังนั้นโดยปกติแล้วพวกยาน้ำทั้งหลายเมื่อมีการเปิดการใช้งานแล้วจะสามารถเก็บไว้ได้เพียงแค่ไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น

        อย่างไรก็ตามสำหรับการเสื่อมสภาพของยามีหลายสาเหตุด้วยกันดังนั้นวันนี้เราจะมาดูสาเหตุของการที่ทำให้ยาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น  และเมื่อเรารู้ถึงปัญหาที่ทำให้ยาเสื่อมสภาพเร็วเราจะได้สามารถหาทางแก้ไขได้

         อย่างไรก็ตามสาเหตุหลักๆเลยนั่นก็คือยาแต่ละชนิดจะมีวิธีการเก็บรักษาแตกต่างกันออกไปซึ่งโดยปกติแล้วยาบางชนิดนั้นจะมีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณแสงโดย เวลาที่เภสัชกรจ่ายยามาให้เรานั้นจะมีการกำหนดอยู่แล้วว่ายานี้สามารถที่จะวางอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนได้หรือไม่ถูกแสงได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากบางชนิดถูกแสงไม่ได้หากเราไปวางไว้ตรงบริเวณที่มีแสงแดดก็จะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้นั่นเอง

  ถึงแม้แต่ว่ายาบางชนิดนั้นไม่สามารถที่จะวางข้างนอกได้จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นเพียงเท่านั้นถ้าหากเรานำมาออกวางไว้นอกตู้เย็นก็จะทำให้ยานั้นเสื่อมสภาพได้เช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วยาแบบนี้จะเป็นยาน้ำนั่นเอง

            ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าอุณหภูมิภายในสถานที่เก็บยานั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากเพราะยาบางชนิดต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่มีความเย็นมากๆนะในตู้เย็นหรือบางชนิดสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ปกติก็คือเก็บไว้ในตู้ยาได้หรือบางชนิดนั้นต้องหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่มีความร้อนมากเกินไปแต่ก็ไม่อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจนเกินไปดังนั้นยาแต่ละชนิดจึงมีการจัดเก็บรักษาไม่เหมือนกัน  เมื่อเราซื้อยามาจากเภสัชกรจึงควรต้องสอบถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรักษาเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสื่อมสภาพเดิมนั่นเอง

           อย่างไรก็ตามสำหรับสถานที่ในการเก็บรักษายาแต่ละชนิดอย่างน้อยจะแตกต่างกันออกไปจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเสื่อมสภาพของยาได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังมีปัจจัยเพิ่มเติมเช่นหากเรามีการใช้ยาชนิดนั้นแล้วเราควรจะต้องปิดฝาหรือเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสมไม่ให้เกิดความชื้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ยายอยู่ในสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมอยู่ในพื้นที่ที่มีก๊าซหรือความชื้นเยอะสิ่งต่างๆเหล่านี้

จะส่งผลและเป็นตัวเร่งทำให้ยานั้นมีปฏิกิริยาในการเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิความชื้นสภาพภูมิอากาศต่างๆจึงมีผลต่อการเสื่อมสภาพของยาได้เร็วขึ้นนั่นเอง 

 

 

สนับสนุนโดย    หวยออนไลน์