การเจริญเติบโตในวัยรุ่นที่เหมาะสม

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยทีมีการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งทางด้านอารมณ์ ร่างกายรวมถึงความคิดต่างๆด้วย ซึ่งจะมีความคิดที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมีเหตุมีผลมากกว่าในช่วงวัยเด็ก ซึ่งก้อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยด้วยทำให้การเจริญโตโตในช่วงวัยเด็กบางครั้งนั้นมีความผิดปกติ

หรือที่อาจจะเรียกว่าการโตก่อนวัยอันควร ซึ่งการเจริญเติบโตก่อนวัยอันควรนี้นั้นก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลและสภาพแวดล้อมที่ได้เจริญเติบโตมารวมถึงการสั่งสอนและคนรอบข้าง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่าเด็กในช่วงวัยรุ่นนั้นอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความคิดและหัวสมัยใหม่

ก็อาจจะมีการปลูกฝังให้เด็กนั้นสามารถเอาตัวรอดหรือช่วยตัวเอง ทำให้เด็กนั้นมีการเรียนรู้ในการช่วยตัวเองและดูแลตัวเองได้ ทำให้การเจริญเติบโตทางด้านความคิดนั้นจึงมีกระบวนการทางความคิดที่อาจจะโตกว่าเด็กที่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่หัวโบราณก็ได้นั่นเอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่นนั้นเป้นไปในทิศทางใด

การเจริญเติบโตทางด้านสมองสำหรับความเหมาะสมในช่วงวัยรุ่นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนานั้น ทางด้านสมองจะต้องสามารถคิด วิเคราะห์ปละแยกแยะในเรื่องบางเรื่องได้และมีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิม สามารถคิดเรื่องราวต่างๆหรือการวเคราะห์ในสิ่งต่างๆที่สามารถทำได้ในชีวิตจริงซึ่งต่างจากในช่วงวัยเด็กที่เรื่องราวต่างๆทางความคิดหรือในเรื่องของการวิเคราะห์จะมีความเอนเอียงไปในส่วนที่ใช้จินตนาการเป็นหลักมากกว่าสมองที่คิดวิเคราะห์

การเรียนรู้ สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างดีพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา สามารถเรียนรู้และมีการปรับตัวหรือนำสิ่งที่เรียนรู้มาพัฒนาและต่อยอดได้ ถึงแม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆก็ตามแต่การนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาใช้แล้วนั้นเรียกว่าเป้นการเจริญเติบโตทางด้านการเรียนรู้ในวัยรุ่นอย่างเหมาะสม

การเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่อารมณ์และจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพราะเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีการไหลเวียนของฮอโมนต์ด้วย ทำให้ในช่วงวัยนี้อาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่าย มีความสับสน ก็ถือว่าเป็นสิ่งทั่วไปที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตในช่วงวัยนี้ไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด

การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์และการรับประทานอาหาร แต่สำหรับการเจริญที่เติบโตที่เหมาะสมในช่วงรุ่นนั้นก็คือร่างกายที่สูงขึ้น โตขึ้นผู้หญิงก็จะมีหน้าอก ผู้ชายก็จะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเป็นต้น

การเจริญเติบโตตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆรอบตัว ในช่วงวัยรุ่นจะมีการตอบสนองสิ่งต่างๆรอบตัวได้เร็วขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยถึงแม้ว่าอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในช่วงวัยรุ่นนี้นั้นเพื่อเรียนรู้ในการเจริญเติบโตไปเพื่อเป็นผู้ใหญ่แต่ก็ถือว่าในช่วงวัยรุ่นเป้นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยทีเดียว

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    รวมเว็บหวยออนไลน์