การพนันกับเด็กวัยรุ่น

ปัจจุบันพบว่าเยาวชนวัยรุ่นส่วนใหญ่ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเล่นพนันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในมุมมองของแต่ละคนจะถูกมองว่าการพนันเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนวัยรุ่นนั้นรู้สึกผ่อยคลาย หายจากความเครียด แต่สาเหตุการติดการพนันนี้อาจส่งผลเลียและนำไปสู่การเสียสุขภาพจิต รู้หรือไม่ว่าหากเราเล่นการพนันมากๆ นั้นจะส่งผลทำให้มีผลกระทบต่อพฤติกรรม

และพัฒนาการของเยาวชนวัยรุ่น โดยเฉพาะในส่วนของสมอง ซึ่งทางการแพทย์สามารถยืนยันได้เลยว่าการพนันสามารถส่งผลเสียและทำลายเซลล์สมองของเด็กและวัยรุ่นได้ การพนันในปัจจุบันนับเป็นกิจกรรมที่สามารถเร้าโรม เร้าอารมณ์ หรือเรียกร้องความสนใจให้วัยรุ่นนั้นหันมาสนใจได้ ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ในช่วงอายุไหน

หรือสถานการณ์ไหน ได้หรือเสียก็ตาม ดังนั้นผู้ที่อยู่ในช่วงเด็กวัยรุ่นจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้ติดการพนันได้มากที่สุด และหากติดแล้วอาจจะทำให้เลิกเลนได้อย่างมาก ๆ เช่นกัน สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้วัยรุ่นนั้นติดการพนันได้ง่าย ๆ คือ 

  1. เสพติดสื่ออินเตอร์เน็ตมากเกินไป เพราะสมัยนี้การพนัน หรือคาสิโนมากมาย จะโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด เพราะมองว่าผู้คนเสพการเล่นอินเตอร์เน็ต หรือโซเชียลออนไลน์มากที่สุด เพราะเพียงแค่คลิกเดียวก็จะสามารถนำพาคุณเข้าไปสู่เว็บไซต์การพนันได้แล้ว
  2. ตามเพื่อนมากเกินไป เด็กวัยรุ่นในสมัยนี้ เห็นเพื่อนได้ดีก็อยากได้บ้าง เด็กวัยรุ่นบางคนเห็นเพื่อนเล่นก็อาจจะมีความรู้สึกอยากลองเล่นบ้าง จนส่งผลเสียทำให้เด็กติการพนันจากเพื่อน
  3. อยากมรเงินใช้ ร้อนเงิน เด็กสมัยนี้มีความต้องการที่สูงมาก ๆ หากคิดว่าอยากได้ แล้วไปขอเงินจากแม่แล้วไม่ได้ ซึ่งทางเดียวที่จะหาเงินได้ง่าย ๆ เลยคือ การพนัน เป็นหนทางที่เด็กสามารถหาเงินได้ แต่ก็ไม่เสมอไป

นอกจากนี้แล้ว เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการเล่นการพนันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งบางคนอาจจะได้ยินมาจากเพื่อนบ้าง คนรอบข้างบ้าง อินเตอร์เน็ตบ้าง เป็นต้น โดยปกติพบว่าเด็กวัยรุ่นที่เล่นการพนันส่วนใหญ่แล้วมักจะมีบ้านที่สภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วย บ่อน คาสิโน หรือแม้แต่สนุกเกอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านช่องทางไหนก็ตาม

ผู้ปกครองควรที่จะดูแล และให้ความสนใจแก่เด็กที่กำลังจะมีอนาคตที่สดใส เพราะการพนันในสมัยที่สามารถมีได้ทุกช่องทาง หากปล่อยให้เด็กเสพติดอินเตอร์เน็ตจนเกินไป อาจจะทำให้หลงเข้าไปในกลุ่มการพนันได้ และอาจจะส่งผลทำให้เด็กวัยรุ่นนั้นเสียทั้งเงิน เสียทั้งการเรียนเพราะคำว่าติดการพนัน อีกทั้งยังส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมได้อีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เวปเจตใหม่