การทดสอบอาการตาบอดสีพร้อมวิธีรักษา

อาการผิดปกติของการมองเห็นสีมักจะเห็นได้ชัดว่าเป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงซึ่งอาการมองไม่ชัดหรือมองไม่เห็นนี้จะเกิดจากความผิดเพียรหรือผิดปกติของการมองเห็นทำให้มีความผิดเพี้ยนจากสีที่ควรจะเป็นโดยเห็นเป็นสีอื่นแต่การมองเห็นนั้นยังเป็นภาพเหมือนกับบุคคลทั่วไปต่างกันแค่สีสันในการมองเท่านั้นที่จะแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นมองสีแดงไม่เหมือนกับสีแดงที่คนสายตาปกติมองเห็นหรืออาจจะเป็นสีอื่นขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นนั้น

โรคของตาบอดสีเกิดจากปัจจัยต่างๆที่มีได้หลากหลายช่องทางให้เกิดขึ้นด้วยกันถ้าหากคุณมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคตาบอดสีหรือยังไม่ทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงเรานั้นหรือไม่สามารถดูได้จากสิ่งเหล่านี้

 ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดโรคตาบอดสีได้แก่

1.กรรมพันธุ์

สำหรับตาบอดสีสามารถเป็นได้จากกรรมพันธุ์ถ้าหากคนในครอบครัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นโรคตาบอดสีก็อาจจะส่งต่อถึงตัวคุณได้หรืออาจจะส่งต่อไปถึงบุคคลอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวของคุณได้เช่นกันดังนั้นถ้าหากเป็นเชื้อสายเดียวกันแล้วมีคนเป็นโรคตาบอดสีนี้ก็ควรที่จะระวังหรือเตรียมรับมือเอาไว้

 2.อายุ

อายุเป็นตัวแปลสำคัญที่จะทำให้ค่าของสายตาเปลี่ยนไปและนั่นก็ทำให้สีในการมองเห็นผิดเพี้ยนไปด้วยดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆตามมาและหนึ่งในนั้นก็คือโรคตาบอดสีได้เช่นกัน

 3.โรคที่เกี่ยวกับดวงตา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นเกี่ยวกับดวงตา ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาบอดสีตามมาได้โดย  เครื่องช่วยฟังอย่างดี   หากคุณมีความเสี่ยงที่เป็นโรคต้อหิน ต่อกระจกหรือแม้แต่จอประสาทตาเสื่อมก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคตาบอดสีได้เช่นกัน

 

4.โรคอื่นๆหรือปัจจัยอื่นๆ

โรคอื่นๆหรือปัจจัยอื่นๆก็ทำให้คุณมีความผิดปกติอาจส่งผลทำให้ตาบอดสีได้ถ้าหากคุณได้รับสารเคมีเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะมีผลข้างเคียงส่งถึงดวงตาของคุณได้ดังนั้นไม่ว่าจะเหตุผลใดใดหรืออาจจะไม่ใช่กรรมพันธุ์ก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคตาบอดสีได้ด้วยกันทั้งสิ้น

 เป็นโรคตาบอดสีเป็นอันตรายมากหรือไม่

สำหรับโรคตาบอดสีนี้อาจจะมีการมองสีที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่อาจจะมีความเสี่ยงบางชนิดยกตัวอย่างเช่นหากคุณขับรถแล้วมองไม่ออกระหว่างไฟเขียวหรือไฟแดงนานก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ยุคนี้วิวัฒนาการได้เปลี่ยนไปการที่คุณตาบอดสีขั้นรุนแรงก็สามารถที่จะแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้

โดยการใส่คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปปรึกษาแพทย์หรือแพทย์ต้องเป็นผู้แนะนำการใช้งานการแก้ไขอย่างถูกต้อง